Alofaaga ma Taiala mo lenei Tausaga fou ua aulia…

Tulouna ia paia lasilasi o Samoa Atoa aemaise lava le ausilasila o le TasiSamoana…

Ou te muamua ona ou momoli atu lo’u agaga fa’afetai i le Atua soifua, O lo Tatou Tama o i le lagi, ona o lona alofa ma lona agalelei sa tausia a’u i aso uma o lo’u olaga ma fa’amalo fo’i ia oe Tama mo lenei avanoa matagofie ua maua e mafai ona ou fai sina fa’amatalaga i mea tau i le tausagafou ua aulia matou aulia ai i lalo lava lou paolo… Le atua fa’afetai lava mo lou mana olo’o ua puipui fa’ama’opo’opo matou ai o puapuaga ma mafatia o lenei lalolagi faigata aemaise lava fa’aosoosoga ma vaivaiga leaga ai soifua o tagata, ae matou manatu atu pea i lo alo Iesu Keriso lo matou ali’i fa’aola… ma lona maliu tiga ua magaloina ai matou sese ma matou agasala… Atua e… Fa’ata’ita’i mai ia te matou i Sini ma Fautuaga lelei mo matou olaga ma ia faia lou finagalo i le lalolagi pei ona faia fo’i i le lagi…. Amene ma Amene…

Ia atonu lea ua tatau ona ou fa’ato’ese atu ia outou mamalu, ona leva fo’i ona ou le pa’ia i le galuega lea i o’u luma… ae sa’o fo’i e tele vaivaiga o lenei lalolagi olo’o tuu mai le tiapolo e tau poloka ai galuega o le ali’i a o le mea e sili ona taumafai ia ulimasao i le mea tonu ma sa’o o le sini lava lea mo lenei tausaga fou… ia aua ne’i toe so’ona manatu fua i fa’aosoosoga fa’aletagata poo fa’aletino fo’i ae aga’i atu lava e le fuafuaga na saunia e le Atua mo lo’u olaga… e ui lava ina tele mea faigata olo’o tutupu mai ia te a’u talu ai le tausaga ua mavae atu… o le uso o lo’u tina na maliu i Hawaii… Na maliu fo’i le toeaina o le Gafatasi se tasi o Matai taua o le Atunu’u o Samoa atoa aemaise lava matou fanau o le au Fuimaono… e le gata i lea ae maliu fo’i si a’u aunty o Frances Nomura i le amataga o le tausaga ua mavae… ia ina ua tupu mai ia te a’u nei mea, ua tigaina tele lo’u loto i le fa’anoanoa toe fetagisi matou aiga i le fia fa’atasi ma si o matou aiga pele ua malagaina… ma iai le manatu na fetala’i mai ona fa’apea… Aisea ua taua ia te oe tagata ia? ia ona ou nofo ma mafaufau ai lea i le tele o aso ua mavae sa fa’atasi ai matou ma tagata ia ua manino mai lava le tali… Ona o lo’u matua alofa iai… A o le tasi mea ua ou fa’anoanoa ai… o le taimi ua maumauina… o le tele o taimi e leai ma so’u mafaufau e le’i toe umi le ola o si toeaina ma o lo’omatua… o le tele o fesili i mea tau o le aiga ma mea tau le fa’asamoa ua le toe maua se avanoa fesili ai ua alu le tala o le tau… A’o lea ou te nofo to’atasi ma mafaufau… pe fa’apefea la lo’u olaga? po’o fea ea se fautua po’o se taiala mo a’u i lenei tausaga fou aue ua maliliu o’u matua… ou te lagona fo’i pe’i o a’u o se fetu e tuto’tasi i le vanimonimo… e leai se tasi e mafai ona ou lagolago ai… e leai se to’oto’o e leai fo’i se fa’avae…. pe’i lava o a’u o se ma’a tu’ulafoa’iina i o’u lagona…

Ia ae ina ua ou mafaufau atili ai… ona ou fa’apea… olea le me olea fai? pe malemo ise fagu Vailima ? pe avea a’u e fa’atafea i se nu’u ese? e leai… o la’u lava filifiliga ia aga’i pea i luma ma ulimasao i le mea tatau ona fai… ua iai lo’u agaga ou te fia fo’i atu i le matou lotu… fia fai ni tusitusiga i po ta’itasi… fia a’o fa’alelei la’u pi’iga ina ia e mafai ona ou ola ai i lenei taleni! fia a’o le ta’aga o le Kikala ma o pese o peleina i lo’u fatu… ou te fia au i sini uma mo lo’u olaga i lenei lava tausaga…. afai e leai se tasi e fa’ata’ita’i ia te a’u i lenei tausaga… ia o lona uiga ou te fa’ata’ita’i lava ia te a’u ma alo ia le faiva… tu’u le tauau i le avega ma fa’amalosi pea se’ia taunu’u le fa’amoemoe i se i’uga manuia!

E moni lava lo’u alofa mo tagta ua malaga… ae sa’o foi o latou taimi ua mavae… e leai se e mafai ona alu i tua… o taimi ua maumauina o lena lava e leai se mea e mafai ona liua le mea na… ae fai mai le tasi upu fa’asamoa “ua liua le vai o sina” o lona uiga e fa’atusa i se fa’amanuiaga ua aveeseina mai se tasi ae ua mauaina e se isi… ia e fa’apena fo’i lo’u talitonuga e moni lava e tele fesili ua le taliina tele fo’i taimi maumauina… ae tele fo’i le agava’a olo’o iai… e le ta’ita’i lo’u olaga… paua le mea ia manatua o sasi sa fai… ma a’oa’o lelei ona lesona ina ia e ola tusa ma le fa’aalumaga o le olaga… aua le olaga e ai tatou… ae le mafai ona tatou ai le olaga lea… se’iloga tatou tu’ufa’atasi tauau e fa’amama avega… o lo tatou manuia lea mai le atua o le Fealofani Samoa e uiga ese… e leai se isi atunu’u fealofani pei o tatou! ma ou te mitamita lo’u agaga i ai!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Recent Posts

link to eE[N]Aa 'ea

eE[N]Aa 'ea

We're learning more today about the beautiful Mz eE[N]Aa. I've known her for a little while now in the ville; she's the lady with the appreciative words for the lyrical work of our scribes, the...