O LE POGAI O LE AO “TONUMAIPE’A”

E to’alua faletua o Tuitoga Manaia, o le tasi o le Toga a o le isi o le Samoa.  O le igoa o le Samoa o Leutogitupaitea o le afafine o Mulianalafai.

Ua mavae nisi aso ona fanau lea o le fafine Toga o le tama, ao nofo pea Leutogi e leai sana tama.  Ua taufaalili la le fafine Toga ia Leutogi ona o lea mea, ua matua onoono ai le Samoa, ua tonu ia te ia e fasioti le tama a le Toga.

O le tasi aso, ua o faatasi la latou taelega i le vai.  Na oo atu i le vai, ona faapea lea a le Toga: “Se’i ou taele muamua ae e tapoina si a’u tama.”  Na tago i ai Leutogi, aua ua ia manatu o le itula lea o le a taui ai le taufaalili o le Toga.

Na lilo atu loa le fafine Toga, ona tago lea o le Samoa i le “tuaniu” ua tutui i totonu o le faiai o le pepe.  Na faalogo mai le Toga i le e’e a si ana tama, e momo’e mai i ai ua oti.  E leai se isi, o Leutogi lava lenei ua masalomia ua na fasioti le tamaitiiti.  Ua su’esu’e ma iloilo i se mea e faamonia ai, ona maua lea o le tuaniu, ua ta’u atu lenei mea leaga i le Tuitoga, ua to’atama’i tele ai le alii ma ua fai lana poloaiga ia susunu ola Leutogi.

Ona toso loa lea o si tamaitai e Toga ua ita tele i le vao ma faati’eti’e i luga o le maga o le laau o le fetau.  Ua la’u ane le fafie ua faafaula’i i lalo ifo o le fafine.  Ona tutu ai lea o le afi, ma toe foi tagata i le aai ona o le le fia faalogo i le tagi a le fafine puapuagatia.

Ae peitai, ua tupu le mea ese e ofo ai, na amata loa ona mumu le afi, ona o mai lea o pe’a e afe ma afe ua faape le afi ia latou feauvai.  Ua faasaoina ai le ola o Leutogi ona o le galuega alofa a pe’a.

Ua oo ina iloa e le au tautua a le Tupu o lo o ola pea le fafine a ua mate le afi, ona latou tete’i ai lea ma ofo.  A ua fai atu Leutogi ia i latou i le ala faauo.  “Ua tatou fetaiai i le magafetau soifua.”

Ua ta’u atu nei mea uma i le tupu.  Ona tonu ai lea i te ia, ia ave Leutogi e tuu i le motu tuufua.  O le motu lea e i ai le aitu ulavale e igoa ia Losi.  Ma ua faapea le tupu, e vave lava ona fasioti le fafine e Losi.  Ae peitai, e le’i tago i ai Losi i le fafine, ona o lona manatu, e le pine ona oti lava ia i le fia ai ma le fia inu.  O lea ua na ona nofonofo ma tilotilo mai i le fafine.

A o le mea ua ia ofo tele ai, ua ia vaaia i le aso na tuaoi ai le anoano o pe’a, ua tofu ma meaai eseese e aumai ia Leutogi.  Ua faia pea faapena e pe’a i aso e tele, a e vaavaai pea i ai Losi ma tau mafaufau atili ma le ofo ona o lenei mea uiga ese.

Ua mavae nisi aso, ona folau ane lea o Tuiuea i tafatafa o le motu.  Na faaafe e Leutogi ma aioi i ai e avatu ia la te o.  Na talia ma le fiafia e Tuiuea aua o le fafine foi e lalelei tele, ma ua faaipoipo  ma le alii, ua maua ai lana tama na la faaigoa o Faasega.

Ua matua le tama, ona auina mai lea e lona tina i Savaii, ma ua tuu ane i ai e le tamaitai suafa e tolu e sau ma ia i lona aiga:

1) Tonumaipe’a – e faamanatu ai le mea na fai e pe’a mo ia.

2) Tilomai – e faamanatu ai le aitu sa tilotilo mai.

3) Tauiliili – ona o iliili sa faaaoga e fai ma tau o ana umu.

O suafa uma na o lo o pule ai nei le falefa o le aiga Sa Toleafoa o i latou ia e filifili ma alagaina le ao o Tonumaipe’a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Recent Posts

link to eE[N]Aa 'ea

eE[N]Aa 'ea

We're learning more today about the beautiful Mz eE[N]Aa. I've known her for a little while now in the ville; she's the lady with the appreciative words for the lyrical work of our scribes, the...