E Uliuli le Tu’u’u ae Otagia

Part 1:

Sa fiafia tele Anita ina ua maua tala mai le fomai o ia ua ma’itaga. Ua savali le lua o ona vaiaso. O le tina o Anita ma le tama ia Epati e toatasi si o la alo tamaitai. O le teine o Rosalia ua savali lona fa tausaga. Sa fiafia tele Rosalia ina ua ta’u atu e lona tina o le a maua sona uso poo sona tuagane fou. O se mea fiafia a lenei aiga le talanoa i afiafi uma i le pepe. Faimai si tamaloa o Epati oute talosia au ia ose tama. Oute manaoina ia iai seisi ma te toalua e faia feau o le aiga. Ae faimai le teine o Rosalina oute talosia au ia ose teine. Oute manao ina ia maua sou uso e mate eva faatasi. Ae oso mai Anita e oute leiloa ia oulua poo lea le mea ete lua filifili fua i si au tama. O au e tusa lava poo se teine poo se tama oute malie ma le atoatoa.

Ina ua tiga le manava o Anita ua oo i le taimi e fanau ai. Sa manatu ai Epati e sili ona valaau le taavale falemai ona e le mafai ona ia alu ae tiai ia Rosalia na’o ia i le fale. Sa ave lea o Anita i le falemai ua fanau Anita o le teine si ana tama. Ona ole vaivai tele o le tina na le maua ai se taimi e vaai isi ana tama, ona tonu loa lea i le fomai e sili na faamoe Anita sei ala ona aumai lea iai o pepe. Ina ua ala le tina ona ia valaau lea i le teine fomai sei aumai si ana tama. Na foi mai le teine fomai ma le pepe o afisi mai i le ie mamoe. Ona faapea mai lea o le fomai ia o si tau tama lea.

Na laulogo uma le falema’i i le auee a le tina: “TEINE FOMAI TEINE FOMAI AVATU NEI LAVA LE PEPE LENEI. O LE PEPE LEA A AI UA E AUMAIA. AVATU LE PEPE LEA O LE’O SAU PEPE LE PEPE LEA.”

Na faiatu le teine fomai: “Tina o le pepe lena na fanau mai i lou manava. Matou te lei suiina le pepe. O le pepe lava na, na e fanaua.”

“E LEAI ETE VAAI ATU LAVA E LE SA’U PEPE LEA AE AUMAI LAVA. ETE VAAI ATU LE TINO E ULIULI TOE AULEAGA. MA E VAAI MAI I LOU TINO OUTE PAEPAE. E LE ULIULI FOI LOU TOALUA. AVATU LE PEPE LEA AUMAI LAU PEPE. AUA ETE PEPELO E LE SA’U PEPE LE PEPE LEA.”

Na fiu le teine fomai e faiatu ia Anita o lana pepe le pepe lea ae ua tagi le tina ma faimai e le faapena lana pepe. O lea sa tonu ai i le teine fomai e sili ona valaau le fomai e nate sau e talanoa ia Anita. Masalo e nate taliaina se faamatalaga mai le fomai. Na sau loa le fomai o le mea lava e tasi. Ua tagi le tina ma faimai “OI LE ATUA AE AISEA LAVA UA E MANATU MAI AI IA TE AU FAAPEA”. Na le mana’o le tina e tago ia pepe, o lea na tonu ai i le fomai e sili ona valaau Epati e sau. Ina ua taunuu mai Epati ma si ona afafine o Rosalia. Sa fiafia tele Rosalia ina ua ia vaai ia pepe. Ae o Epati ua le mautonu pe aisea ua faapea ai Anita. Na sau le teine fomai ma le pepa e faatumu e Epati, e manaomia le igoa o le pepe fou. Sa fiu Epati e fesili ia Anita poo le a le igoa e faaigoa ai pepe. Ae ua leai se tala a Anita. O lea ua tonu ai ia Epati e nate faaigoaina le pepe ia Rosalina. Na te’a le failele ma le pepe i tua i le aso na sosoo ai.

Na eseese le tausiga o nei teine toalua a’o tuputupu ae. E faitama faapito lava le tina o Anita i le teine matua. Ao le teine laititi, o ia lena nate faia uma feau o le aiga.

“Lina vaai le lapisi e ao ae ete lei alu i le aoga i taeao uma.”
“Lina a tuua le aoga fai le meaai pea tuua le aoga”
“Lina aua nei e matamata i le tv, alu e fai au mea aoga.”
“Lina le tagamea le la e fai, vaai lavalava o Lia i e alu atu foi tata
faatasi ma ofu palapala o Papa.”

Ao Lia e leai lava se feau e faia. Nao le ala ifo i le taeao sauni mo le aoga. Ai le falai fuamoa i taeao uma, ao si teine o Lina. A le o mea ai maalili ua alu i le aoga ma le mole o lona manava.

5 thoughts on “E Uliuli le Tu’u’u ae Otagia

  1. e faamalo ma faafetai atu i le tusitala..e tele sona aoga i a tei tatou uma lava…ia tatou talia soo se tagata e aumaia e le Tama i luga..aua taou te faasino lima. ae ia maua e i tatou le fiafia aua e le faailoga tagata le Atua, ia te oe ma au..talosia ia aua nei iai ni Anita i lenei lalolagi ua tatou i ai..

  2. I’m just letting you know that there is a blog by a samoan that I found a few weeks back, its called fagogo from samoa or something along those lines. I find her stories really funny and remindes me of my time in samoa as a faipopo and all the scary stories my folks told us.
    and it seems like she had been doing it for some time,. I’m trying to find her name on the blog but somehow doesn’t use her name. would love to see some of these fagogo in a book/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Recent Posts

link to eE[N]Aa 'ea

eE[N]Aa 'ea

We're learning more today about the beautiful Mz eE[N]Aa. I've known her for a little while now in the ville; she's the lady with the appreciative words for the lyrical work of our scribes, the...