Ruta Lo’u Au

“Suga Ruta a’e saga moe lava ua ka le valu. O le la ua ka mai le logo o le loku ae o lega lava eke moe. O le mea ga e maua i le ka’a po. Ua koekiki foi e sau ma sau ko e pei o le afafine o Masoe. I, fai lava oe sei ka le lua. Ala ia i luga, a e le alu i le loku ga e ala ifo lea e fai le mea ai o le koagai.” O le oke mai lea a le loomakua o Alisi i lana tama o Ruta i le taeao o le Aso Sa. “Se o lea ua ou ala o lea o le a ou alu e kaaele ga ka o lea i le loku.” O le tali atu lea a Ruta.

O le teine o Ruta e pese i le aufaipese. E taunuu atu la ia Ruta o loo faatalitali mai si ona tei o Uila ia te ia i fafo o le falesa. “Ete lei alu lava i totonu o le lotu?” o le tuufesili atu lea o Ruta ia Uila. “Se o lea oute faatali atu ia te oe.” O le tali atu lea a Uila. “Ea eke faakali mai e a ia ke a’u?” Na toe nei le vaega ma savavali i totonu o le lotu. E lei umi ona nonofo atu i lalo Ruta ma Uila ae la vaaia loa ia Aleni o savavli mai i totonu o le lotu mase tama fou. Na musumusu atu nei Ruta ia Uila “Oka o ai si tama aulelei lale?” Na toe nei le vaega ae oke ifo le isi loomatua o loo nofo i o la tua. “E soia eke lua pisa o lea o le a amaka le loku.”

Na tuua nei le loku fai aku Ruta ia Uila “se o ai si kama le la?” “Se oute leiloa sei uma ga ou fesili lea ia Aleni. E a o lea foi le mea ua e fesili ai i le kama?” “E a ni fesili lava ma gi a? E sei ou alu e vaai poo le a le mea ai e ave i le koagai. Ka fekaui i le koagai.”
==

Na alu nei Ruta i le fale ao lona mafaufau o loo fia iloa poo ai le igoa o le tama. E oo atu Ruta i le fale o loo pakeko mai si ona tina i le umukuka. “Mom o a ea au mea ga e fai?” O le fesili atu lea o Ruta. “O lea e kau sue se ipu e ave ai le supo. O fea le mea ga kuu ai le ipu loloko lagu meamaka e masagi ga ave ai mea ai o le koagai?” Mom e a ea lega ipu gae ei luga o le sefe ipu, alu e sui lou ofu ae lea o le a ou tago e asu.” Na alu nei ia le loomatua e sui lona ofu ae sauni e Ruta le mea ai e ave i le toagai.

“Suga e lei vela lava le ga kuka?” Na tei Ruta ma faasaga mai tua poo ai lea e faiatu. E autilo mai o Uila, o Aleni ma le tama mai le lotu. E oo aku le vaai a Ruta i le tama ma le faamaga o loga gutu ua le mafai mai se tala. Na faiatu nei ia Uila “Ummmm hello.” Na tei Ruta ma faimai oi o lea ua vela ae lea e asu i le ipu. “Aumaia oute faia ae alu e sui lou ofu.” O le oso atu lea a Aleni. Na o nei Uila ma Ruta i le potu e lei tapuni atu le faitotoa ae tei Uila i le tu’i o ia e Ruta. “O ai ga faiaku eke sau ma aumai le vaega lea?” “E leo au ga kaumulimuli mai lava laua ouke lei fai ai e o mai. Ae fai aku la i lau faamaga koekiki oso ai le lago” tala ata atu lea a Uila. “E leai se malie o oe. O ai le igoa o le kama?” Na ata atu nei ia Uila ma fai atu “Oi o le igoa o le tama o Faafetai e sau o ia mai Safune. O le kasegi a Aleni e uso o la tina.”

O Aleni e faauo ma Uila, ua atoa nei le fa masina o feoa’i. Ae na ala ona taumulimuli mai ia Uila ona e fiamana’o Faafetai e faamasani ia Ruta. O le taimi muamua lava na vaai ai Faafetai ia Ruta na le mafai ona aveesea ona foliga mai lona mafaufau. O le taimi muamua lava na vaai ai Faafetai ia Ruta o le po o le Aso To’anai lea na fai ai le siva i le fale o le pulenu’u. Na fiu Aleni e tauanau ia Faafetai e alu e faasiva Ruta ae musu. ia na i’u lava na la o i le fale e lei alu Faafetai e faasiva Ruta. E lei alu ia Uila i le siva leaga e leai seisi e vaai ona tei laiti. Leaga e alu lona tina i le bingo.

Ua uma nei sui le ofu o Ruta ua sauni e o i le to’anai. E taunuu atu Ruta ua amata ona folafola mea ai o le to’anai. ina ua uma le to’anai na fai loa le tonu a Ruta ma Uila o le a o e savalivali i le matafaga. Ma la o i le faleoloa e faatau se la aisikulimi leaga e lei oo ifo le kufaga aisikulimi i le au fai feau. ina ua la oo atu i le faleoloa o lae nofonofo mai ai Aleni ma Tai. “O le a le mea ete lua taumulimuli mai ai ia maua?” o le fesili atu lea a Uila. E fesili atu iai ae featai mai ia Uila.

Na fai loa le tonu o le a latou o e evaeva i le faleoo lae ei tai o le matafaga. Na talatalanoa ia Uila ma Aleni i le isi pito ae talatalanoa ia Ruta ma Tai i leisi.

==

“O fea la ete sau ai?” o le fesili atu lea a Ruta.
“Oute sau mai i Safune. Na ou taunuu mai i le Aso Faraile. Na ou sau oute eva mai leaga ua tuua foi le aoga.” O le tali atu lea a Tai.
“Magaia la oe o lena ete sau ete eva. ia o lena na e sau i le Aso Faraile ae e te lua lei o atu ma Aleni i le siva i le po o le Aso Toanai. Ete toe alu la afea?”

“E leiloa e tusa o le masina le umi o lou pemita. Na ma o atu i le siva o iina na ou vaai ai ia te oe. Na tauanau au e Aleni oute alu atu e faasiva oe ae oute musu. Oute fai atu o lou aulelei.”

Na autilo ifo nei Ruta ma faapea atu. “Pei uma lava o lena ete ula mai ia te a’u a ea?”

“E leai e le’o se tala ula, Ruta talu na ou vaai ia te oe i le siva, ua le mafai ona aveesea ou foliga mai lo’u mafaufau. Sa ou miti ia te oe ae oute lei sau i Tutuila nei. Oute leiloa o oe lea na i lau miti ina ua ou vaai ia oe i le siva. E mate lei nonofo umi i le siva leaga ua ou vaivai mail le malaga. Na ou fai lea ia Aleni e mate o ia i le fale.”

Na meia lagona o Ruta ina ua faalogo atu i le tala a Tai. Na’o le nofo ma autilo i le sami. “O le a le mea ua e taua mai ai lena mea ia te a’u?”

“Ruta oute fia fai uo ia te oe, pe afai e malie iai lou loto?” Na autilo atu nei Ruta ia Tai. “O sou tala ula pe o na ete tofotofoina a’u?”

“Se Ruta e leai oute le’o ula, oute le o tofotofoina foi oe. O le a sou tali ete fia uo ia te a’u?”

Ua leiloa nei e Ruta pe tali le fesili pe leai. O lea na ia fai atu loa ia Tai.

“Ete iloa tuu mai nanei sei ou mafaufau ona avatu lea o se tali mo oe taeao. E a lena tonu?”

“Ua magaia foi ta fetaui taeao.”

0 thoughts on “Ruta Lo’u Au

  1. Hi there well part 2 to part 7 is on my One Samoana Faleo’o heres the link….

    http://village.1samoana.com/profiles/blogs/ruta-lou-au-part-2

    Thanks for reading…. 🙂

  2. Talofa! Would someone let me know where or how I can translate this song to English? It is the first Samoan song I heard, and have fallen in love with it! Soon I will be learning more of the language. Since I have met a man with Samoan heritage, I am so intrigued by everything he shares with me. fa’afetai!

  3. Talofa! Would someone let me know where or how I can translate this song to English? It is the first Samoan song I heard, and have fallen in love with it! Soon I will be learning more of the language. Since I have met a man with Samoan heritage, I am so intrigued by everything he shares with me. fa’afetai!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Recent Posts

link to eE[N]Aa 'ea

eE[N]Aa 'ea

We're learning more today about the beautiful Mz eE[N]Aa. I've known her for a little while now in the ville; she's the lady with the appreciative words for the lyrical work of our scribes, the...