Is your man cheating?

Ua ka fiu se le sau o lea tagi mai la’u tamatau…. Sau o leisi tagi mai la’u agavale….. (I’m sick and tired of one crying on my right hand side and one crying on my left hand side) lol….....