O le Amataga o Samoa

O le tala faaanamua a Samoa e faapea, o Samoa lava ona pau lea o le lalolagi.  Fai mai o le foafoaga na amata i le leai, ona sosoo ai lea ma le faasologa o nanamu efuefu, iloa, eleele, papatu,...